Hiển thị 37–48 của 82 kết quả

28/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 202m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
17/3/2023
20.000.000.000
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 292.3m2 Hướng: Đông Nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
20 tỷ
17/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 228m2 Hướng: Đông nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
17/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 260.3m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
17/3/2023
13.500.000.000
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 210m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
13.50 tỷ
17/3/2023
13.500.000.000
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 234m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
13.50 tỷ
17/3/2023
11.000.000.000
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 199m2 Hướng: Đông Nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
11 tỷ
10/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 288m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
10/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 448m2 Hướng: Đông bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
10/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 228m2 Hướng: Đông nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
7/3/2023
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 257m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
Thỏa thuận
7/3/2023
14.500.000.000
Bãi Dài, Xã Gành Dầu, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Diện tích: 204m2 Hướng: Đông nam Phòng ngủ: Phòng tắm:
Bán
14.50 tỷ